เครื่องเจียร์(Precision Grinding)

คุณสมบัติเครื่อง
 

HHT-450 SV

เครื่องเจียรราบอัตโนมัติหนึ่งแนวแกน ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิค

HHT-450 DX

เครื่องเจียรราบป้อนงานอัตโนมัติสองแนวแกน   แกน "X" ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิค 

HHT-3060 (3A)

การเคลื่อนที่ของแนวแกน "X" (ซ้าย-ขวา) ,แนวแกน"Z" เข้า-ออก เป็นแบบอัตโนมัติ และแนวแกน "Y" ขึ้น-ลง ติดตั้งระบบเคลื่อนที่เร็ว

HHT-3060 (ASD)

การขับป้อนสามารถตั้งเป็นแบบอัตโนมัติด้วยมอเตอร์แบบเป็นขั้น ( stepping motors) เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการเจียรแล้ว การขับป้อนจะหยุดโดยอัตโนมัติและทำการขัดเงา เมื่อเสร็จสิ้นการขัดเงาแล้วโต๊ะงานจะหยุดโดยอัตโนมัติและล้อเจียรจะกลับสู่จุดเริ่มต้น

HHT-618

เครื่องเจียรราบเมนวล แบบรางเลื่อนรูปตัว V และ รูป  

HHT-618 M

เครื่องเจียรราบเมนวล แบบ สตีลบอลล์

HHT-1 A 618

เครื่องเจียรราบ อัตโนมัติหนึ่งแนวแกน

HHT-2 A 618

เครื่องเจียรราบ อัตโนมัติสองแนวแกน

HHT-3 A 618

เครื่องเจียรราบ อัตโนมัติสองแนวแกน (เพิ่มระบบเคลื่อนที่เร็วแนวแกน "Y")

HHT-618 ASD

เครื่องเจียรราบ อัตโนมัติสามแนวแกน (หลังเสร็จขั้นตอนการเจียรจะกลับสู่จุดเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ)

Category:

 

314909 Visitors314909 Visitors314909 Visitors314909 Visitors314909 Visitors314909 Visitors314909 Visitors