มินิซีเอ็นซี (Mini CNC)

 

มินิเครื่องแกะสลักซีเอ็นซี (Mini CNC Engraving)  

 HHT-650/850(3 Axis)   HHT-650/850(4 Axis)   HHT-650/850(5 Axis)

• HHT-650/850(6 Axis)   HHT-650/850(PCB)   HHT-650/850(4 Axis Jewelry)  
                                                     

 

 

Category:

 

289073 Visitors289073 Visitors289073 Visitors289073 Visitors289073 Visitors289073 Visitors289073 Visitors